פתיחת פנייה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 Sales Department

Receive assistance ordering new services, addons and upgrades for old services, and additional services.

 Technical Department

Receive support for technical issues with your service and the software provided with your account when it was provisioned.

 Billing Department

Receive assistance with billing including invoices, renewals, credit card payments, and billing cycle upgrades or downgrades.

 Abuse Department

Report abuse issues or discuss account suspensions and resource usage alerts.

 Migrations Department

Receive support for migrating your data from your old host to HostXNow.

 Complaints/Feedback

If you have any complaints or feedback then please let us know.

 General Enquiries

General Enquiries